Antenna

UISP-Horn

[ UISP-Horn ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti High-isolation, point-to-multipoint (PtMP) horn antenna ทำงานบนคลื่นความถี่ 5.15 - 6.875 GHz 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

RD-5G30-LW

[ RD-5G30-LW ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Rocket Dish Antenna สำหรับงาน Point to Point Gain ขยาย 30 dBi รองรับได้ทั้งย่าน 5Ghz / 2.4GHz

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,000 ฿12,000
 

 

RD-2G24

[ RD-2G24 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Antenna สำหรับคลื่นความถี่ 2.4Ghz มี Gain ขยาย 24 dBi ที่ใช้ในงาน Point to Point และ PTMP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AM-2G16-90

[ AM-2G16-90 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 16 dBi 90 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AMO-2G10

[ AMO-2G10 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti OMNI-DIRECTIONAL DUAL-POL Antenna 10DBI สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AMO-2G13

[ AMO-2G13 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti 2.4Ghz OMNI DUAL-POL Antenna 13DBI สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่ายให้บริการ WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AMO-5G10

[ AMO-5G10 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti 5Ghz OMNI DUAL-POL Antenna 10DBI สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่ายให้บริการ WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AMO-5G13

[ AMO-5G13 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti 5Ghz OMNI DUAL-POL Antenna 13DBI สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่ายให้บริการ WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AM-5AC21-60

[ AM-5AC21-60 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax AC Sector Antenna 21DBI 60 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AM-5AC22-45

[ AM-5AC22-45 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax AC Sector Antenna 22DBI 45 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AM-2G15-120

[ AM-2G15-120 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 15 dBi 120 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AM-5G16-120

[ AM-5G16-120 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 16 dBi 120 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AM-5G17-90

[ AM-5G17-90 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 17 dBi 90 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AM-5G19-120

[ AM-5G19-120 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 19 dBi 120 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AM-5G20-90

[ AM-5G20-90 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 20 dBi 90 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

RD-5G30

[ RD-5G30 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Rocket Dish Antenna สำหรับงาน Point to Point และ Poin to Multi Point 2X2 Gain ขยาย 30 dBi ฺBackhual Link

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

RD-5G34

[ RD-5G34 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PARABOLIC DISH ANTENNA 5GHZ Gain ขยาย 34dBi DUAL-POL ที่ใช้สำหรับงาน Point to Point เพื่อการส่งสัญญาณในระยะไกล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿36,200 ฿36,200
 

 

  

                   

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้